Scroll Top

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.” 1 Johannes 5:4 HSV

De Bijbel zegt dat we overwinnaars zijn doordat God Almachtig geboorte aan ons gegeven heeft. Het zegt ook dat ons geloof de overwinning is die de wereld overwonnen heeft.

Welnu, het woord van God is het woord van geloof

Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken.” Romeinen 10:8 HSV

Een van de manieren hoe we de werken van satan vernietigen, is door het prediken van het Evangelie van Jezus Christus onze Heer. Een bewijs om aan te tonen dat we overwinnaars zijn, is door het prediken van het Evangelie van Jezus Christus. Want in het prediken zit de kracht die redding brengt aan allen die in de ban van satan zijn.

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.” Romeinen 1:16 HSV

Paul zei tegen Timotheüs het woord te prediken. Want dat is hoe we de kwade werken van satan in deze wereld overwinnen en ook de overwinning, voor ons gewonnen door onze Heer Jezus Christus, kunnen laten zien. Want God heeft u een overwinnaar in deze wereld gemaakt. Daarom gaf Jezus Christus onze Heer ons de opdracht om het Evangelie te prediken.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Ik dank U dat u mij een overwinnaar hebt gemaakt door Jezus Christus onze Heer. Ik zet vandaag de geest van redding vrij en bind de geest van zonde en rebellie in Jezus’ Naam. Ik kies ervoor om Gods kracht in mij vrij te zetten door te prediken in Jezus Christus machtige naam. Amen.