When the enemy shall come in like a flood the Spirit of the Lord shall lift a standard against him.” Isaiah 59:19

The Bible did not say you’re the one to lift a standard but the Holy Spirit. Now our duty is to create a room where the Holy Spirit can move. The Holy Spirit moves with God’s Word for your life. For the word and the spirit agree (see 1 John  5:7) to bring liberation. That’s why the Bible says wherever the Spirit of the Lord is there is liberty (see 2 Corinthians 4:17).

Today take the sword of the Spirit which is the word of God; release it in the camp of the enemy based on your situation. Fear not as you release God’s word and also pray more in the spirit. This is how, you give room to the Holy Spirit to lift a standard against your enemies (see Ephesians 6:17-18).
__________________________________

De Heilige Geest beweegt

Dan zullen zij de Naam des Heren vrezen van de ondergang, en Zijn heerlijkheid van den opgang der zon; als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de Geest des Heren de banier tegen hen oprichten.” Jesaja 59:19

De Bijbel zegt niet dat u een banier dient op te heffen maar De Heilige Geest. Het is nu onze taak om ruimte te maken waar De Heilige Geest kan bewegen. De Heilige Geest werkt samen met Gods Woord voor uw leven. Want Het Woord en De Geest stemmen overeen (zie 1 Johannes 5:7) om bevrijding te brengen. Daarom zegt de Bijbel dat waar De Geest des Heren is, is vrijheid (zie 2 Korinthiërs 4:17).

Pak vandaag het zwaard van De Geest op, wat Het Woord van God is: steek ermee in de kamp van de vijand gebaseerd op uw situatie. Vrees niet wanneer u Het Woord van God vrij zet en bidt erbij ook meer in De Geest. Dit is hoe u ruimte geeft aan De Heilige Geest om een banier op te heffen tegen uw vijanden (zie Efeziërs 6:17-18).