Scroll Top

Eens had Jakob soep gekookt, toen Ezau uit het veld kwam en moe was. Toen zei Ezau tegen Jakob: Laat mij toch slurpen van dat rode, dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom. Toen zei Jakob: Verkoop mij dan eerst  je eerstgeboorterecht. Ezau zei:  Zie, ik ga toch sterven; wat moet ik dan met het eerstgeboorterecht? Toen zei Jakob: Zweer het mij eerst. En hij zwoer het hem. Zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jakob. Toen gaf Jakob Ezau brood, met de linzensoep. Hij at, dronk, stond op en ging weg. Zo verachtte Ezau het eerstgeboorterecht.” ‭Genesis‬ ‭25:29-34‬ ‭HSV

Ezau verkocht zijn geboorterecht voor eten en verbond zich in een huwelijk buiten het verbondscontract. De Bijbel noemde hem een ontuchtpleger en ook een onheilige.

Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige, zoals Ezau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht.[Gen. 25:29-34.] Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd, want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht.. [Gen. 27:30-40.]” ‭‭Hebreeën‬ ‭12:16-17‬ ‭HSV

Het woord onheilige betekent iemand die geen respect heeft voor geestelijke dingen. De Bijbel zegt bijvoorbeeld vlucht van ontucht plegen. In plaats van dat u ervan weg rent, windt het u op om ontucht te plegen. Wanneer een kind van God geen respect heeft voor geestelijk zaken of wat het Woord van God zegt, niet alleen door ernaar te luisteren maar door het niet in de praktijk te brengen. Dan is dat kind net als Ezau die zijn eerste geboorterecht verkocht voor eten. Laat dat kind niet denken dat hij of zij in de zegeningen die God voor hem of haar heeft kan wandelen. Alhoewel hij berouw had, werd zijn geboorterecht niet naar hem hersteld maar nam hij de tweede positie. Vele gelovigen vandaag handelen vanuit een veel lagere positie dan hun geboorterecht in Christus vanwege onheiligheid doordat ze hun vleselijke begeerte laten domineren over hun geestelijke honger.

Kies vandaag voor de geestelijke dingen boven uw vleselijke begeerte in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik weiger om mijn geboorterecht te verkopen voor een tijdelijke vleselijke voldoening of plezier in Jezus’Naam. Amen.