Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u:  Als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren.” ‭‭Mattheüs‬ ‭21:21‬ HSV ‭

Twijfel is een dief die Gods zegeningen van Gods kinderen steelt. Het gaat niet alleen om het op juiste wijze belijden. Het belangrijkste is niet het spreken maar het twijfelen.

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.” ‭Jakobus ‭1:5-7‬ ‭HSV‬‬

De Bijbel zegt dat wanneer we iets uitspreken of vragen, dat het in geloof moet zijn. Wat wordt er met deze uitspraak bedoeld?

Antwoord: Het betekent absoluut vertrouwen op, afhankelijk en zeker zijn van God. Ons geloof is Jezus.

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.”Galaten ‭2:20‬ ‭HSV

De Bijbel zegt:”… we leven door geloof van de Zoon van God..”
Vraag: Wie is de Zoon van God?
Antwoord: Jezus Christus.

Daarom is Jezus ons geloof en het staat op wat Hij heeft gedaan omwille van ons en niet op ons eigen vermogen.

Het kleinste beetje twijfel bij het vrijzetten van Gods Woord zal de zegen van God verhinderen om door u naar anderen te stromen of zal u verhinderen om uw verzoek te ontvangen van de Heer.

Daarom is het niet genoeg om God te geloven, het wordt enkel volledig wanneer we achter elk schaduw van twijfel weten dat Hij gebeden verhoord en altijd welwillend is om onze verzoeken in te willigen overeenkomstig Zijn plan, bestemming, doelen en ontwerp voor ons leven.

Daarom zegt de schrijven van het boek van Hebreeën:

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.” Hebreeën ‭11:6‬ ‭HSV‬‬

Ik bid dat elke Geest van twijfel gebonden zal zijn en laat het geloof van God in u hoog in u oprijzen en ervoor zorgen dat u in uw zegeningen wandelt en ook een zegt ben in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bind elke geest van twijfel en ik zet de geest van geloof vrij in Jezus’Naam. Amen.