Scroll Top

Maar als u één met Mij blijft en mijn woorden niet vergeet, kunt u vragen wat u wil en het zal gebeuren.” Johannes 15:7 HTB

Eén van de redenen waarom velen niet bidden is omdat ze een gebrek aan kennis van Gods Woord hebben. Zonder Gods Woord kunt u niet effectief bidden. Sterker nog, alleen door het Woord van God Almachtig zult u ooit leren te weten hoe u moet bidden.

Ook hebben we een groep mensen die beweren dat ze het Woord van God bestuderen, maar nooit bidden. Dat is ook verkeerd. Gods Woord moet ons terugbrengen naar de plaats van gebed, tenminste als we het echt hebben bestudeerd.

Daarom zegt onze bovenstaande tekst: “als u één met Mij blijft.” Dus de eerste stap naar het leren te bidden is gered te worden. De tweede stap is het Woord van God bestuderen en het toestaan om een plek in uw hart te hebben. Ten derde, kunt u dan God Almachtig vragen, door gebed. Dan zal Hij uw verzoek inwilligen.

Wijzelf zullen al onze tijd besteden aan het bidden, het spreken in het openbaar en het onderwijzen.” Handelingen 6:4 HTB

De apostel kende dit grote geheim. Dus besteed dagelijks evenveel tijd aan gebed en het bestuderen van Gods Woord.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Onderwijs mij hoe te bidden als ik Uw Woord bestudeer. Help mij om evenveel tijd aan gebed en Uw Woord te besteden in Jezus Christus machtige naam, amen.