Scroll Top

Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.” Romeinen 8:1 HSV

Het leven door genade is het leven geleid door de Geest van God Almachtig. Het is niet het leven van het vlees.

Het verschil tussen de rechtvaardiging van de wet en de rechtvaardiging door geloof in Christus is dat het zwak was door het vlees. Daarom is de rechtvaardiging nu door genade middels het geloof.

Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.” Romeinen 8:3-4 HSV

Dus het leven door genade is vanuit de Geest en niet vanuit het vlees. Als we niet afrekenen met de daden van ons vlees, dan zal de zonde altijd Heer over ons zijn en kunnen we niet de dingen doen die God ons heeft toegewezen om te doen.

We proberen vaak om iemand de schuld te geven voor de oorzaak van onze problemen of geven de duivel de schuld. Maar de waarheid is dat veel mensen het fijn vinden hun vlees te voeden, daarom ervaren zij een krachteloos leven in plaats van het leven zoals Christus het heeft bedoeld.

Er is geen mislukking in God Almachtig in Jezus Naam als we ervoor kiezen om het leven van de Geest te leiden. (Lees Galaten 5:16-23)

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,

Ik dank U voor Uw Woord. Ik kies ervoor om het leven door genade te leven die U mij hebt gegeven door toe te staan dat de Heilige Geest mij zal helpen in Jezus’ Naam. Amen

 

Comments (1)

[…] The Grace Life Vandaag Het Genadeleven Vandaag […]

Comments are closed.