Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid.” Zacharia 13:1

We bidden vandaag dat het Bloed van Jezus zal vloeien als een fontein in het leven van de mannen:

■ Laat het Bloed van Jezus vloeien tegen alle zonde en onreinheid.
■ Laat het Bloed van Jezus naar die plaatsen gaan die onbereikbaar zijn
■ Laat het Bloed van Jezus elke satanische kracht annuleren