Toen de Here de gevangenschap van Sion deed omkeren, waren wij alsof wij droomden. Dan breken wij uit in gejuich en iedereen lacht van blijdschap. Dan zullen zelfs de ongelovige volken rondom ons zeggen dat de Here wonderen bij ons doet. De Here heeft inderdaad grote wonderen onder ons gedaan. Wat waren wij blij! Here, wilt U een ommekeer geven in onze situatie? Wie met verdriet in het hart huilend hun akkers inzaaien, ervaren tegen de oogsttijd vaak grote vreugde. Ook al huilt iemand terwijl hij op pad is om te zaaien, zeker is dat hij blij lachend de rijke schoven zal wegdragen.” Psalm 126

Yahweh heeft machtig gesproken (lees Zacharia 8:19). Wat verwacht u van dit vasten? Gelooft u dat uw leven op een keerpunt komt? De Bijbel zegt dat de verwachtingen van de rechtvaardige niet afgesneden zullen worden. Er is namelijk een toekomst (Spreuken 23:18)!

Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.” Jesaja 55:8-9

God wilt iets doen dat boven ons verstand gaat! Hij wilt een werk in  ons verrichten dat boven bidden en beseffen gaat! Het zal wel lijken alsof we dromen! Hallelujaaaaa!

Stuur daarom twijfel weg in de naam van Jezus! Kijk angst in de ogen aan en zeg: Nu is het afgelopen in de naam van Jezus! Gooi onzekerheid en die minderwaardigheidscomplex van u ERUIT in Jezus Naam! Weiger langer met deze dingen te identificeren. U bent een kind van God in Jezus Naam en u heeft de identiteit van Christus gekregen!!!

Ja, wees moedig en sterk! Ban angst en twijfel uit uw hart. Onthoud dat de Here, uw God, u overal zal helpen.” Jozua 1:9