Als u wilt dat God u als een zegen gebruikt, dan zijn er een aantal soorten gebeden die u voor uzelf moet bidden. Toen Jabez aan het bidden was, was Jabez niet zelfzuchtig. Hij was meer gezegend dan al zijn broeders en hij werd een zegen.

Gebed van Jabez

Jabez was van groter aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabez genoemd, want, zei ze, ik heb hem met smart gebaard. Jabez riep de God van Israël aan: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen droefheid brengt… En God liet komen wat hij gevraagd had.” 1 Kronieken 4: 9-10 HSV

Jabez betekent “met smart gebaard.” Jabez had pijn. Hij ging door bepaalde dingen heen. Jabez komt erachter dat zijn hulp niet van een mens kon komen, het kon van nergens komen, behalve van Jehovah! De Hand van de Heer op iemand betekent niet alleen dat het gunstig zal zijn voor uw pad. Het is ook daar om u te disciplineren! Het is ook daar om dingen uit uw leven te verdrijven. Het is ook daar om rebellie te verwijderen. Het is ook daar om u te corrigeren! Dus de Hand van de Heer is niet alleen daar om u gunstig te zijn, want er zijn bepaalde dingen in uw leven die moeten gaan voordat de zegen van de Heer kan starten met manifesteren!

De Bijbel zegt dat de zalving het juk verbreekt. Wat betekent dat? Dus de zalving komt eerst om het juk te verbreken, dan pas zegent het u. Het betekent dat het eerst verwijdert en daarna zegent het u om voorwaarts te gaan. Dat is de Hand van de Heer, dat betekent de zalving!

Gebedsverklaring

In de Naam van Jezus, Vader, net als Jabez, roep ik U vandaag aan! Ik bid dat Uw hand op mij zal zijn, dat U mij zal zegenen en mijn gebied uitbreidt. Vader, ik vraag om Hemelse Hulp dat alles wat een hindernis is geweest in mijn voorwaartse beweging, laat het verwijderd worden! Ik vraag om engelen hulp in de Naam van Jezus!

“Klop, de deur zal open zijn…” Lees a.u.b. Mattheüs 7:7-8.

Als u de geschiedenis van Israël bestudeert in de Bijbel, zou het door de wet nooit mogelijk zijn geweest dat Ruth trouwde met Boaz. Nooit! Er was hemelse hulp voor haar nodig om Boaz te trouwen. Dat betekent dat God voorbij ging aan elk protocol, zodat Ruth kon trouwen. Door de wet, had het niet mogelijk kunnen zijn voor Rachab om de moeder van Boaz zou zijn, maar er was hemelse hulp nodig voor haar om haar de moeder van Boaz te laten zijn.

Gebedsverklaring

In de Naam van Jezus, dwing ik in de Geest af, Hemelse Hulp, goddelijke promotie, goddelijke versnelling in dit seizoen van crisis. Laat iemand mij lokaliseren, mij gunstig zijn, mij promoten en mij naar mijn volgende niveau brengen. Vader, ik roep Hemelse Hulp aan in dit seizoen in de Naam van Jezus. Elk gebed dat ik heb gebeden, zonder antwoord op dit gebed, ik dwing het in de Geest af! Laat er een manifestatie zijn! Engelenhulp! Engelen mobilisatie in de Naam van Jezus. De Heer maakt ruimte voor mij! Dit is mijn seizoen waar de Heer, God Almachtig, een plek en platform creëert voor mij. Dit is mijn tijd van hemelse hulp, goddelijk help, goddelijke gunst. Dit is mijn tijd dat elke zegen, elk pakket dat mij toebehoort, ik gebied het te manifesteren. KOM in de Naam van Jezus!!

Lees ook Hemelse hulp deel I