Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven?” Hebreeën 1:14 HSV

Engelen worden soms door God gebruikt om ons openbaring over het Woord te brengen.

Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.” Galaten 1:8 HSV

De openbaring die we van hen ontvangen moet in lijn zijn met het Woord van God. Ik zeg niet dat we nu God moeten vragen om Zijn engelen erop uit te sturen om ons openbaring te geven.

God heeft ons Zijn Geest gegeven om alle waarheid aan ons bekend te maken. Dat moet onze focus zijn. Onze focus moet rusten op de in ons wonende Christus in de persoon van de Heilige Geest, niet engelen, om ons Gods Woord te onderwijzen en bekend te maken

En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen – en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven.” 1 Johannes 2:27 HSV

Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid,  zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid,  want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.” Johannes 16:13 HSV

Maar indien het God Almachtig behaagt om een engel te sturen om een openbaring over Zijn Woord te communiceren dan is dat ook goed. Daarom zei Paulus dat wanneer een engel een andere evangelie zou verkondigen, laat die engel dan vervloekt worden.

Ik bid dat u uw Geest opent voor een engelachtige openbaring van het evangelie zoals de Spirit wil in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U dat U Uw engelen erop uit stuurt om openbaring te brengen over Uw woord in Jezus’ Naam. Amen.