God is looking for an opportunity to bless you but it is your heart that counts!
God is looking for an opportunity to favor you but it is your heart that counts!
God wants to stand up in your case but it is your heart that counts!

The eyes of the lord search the whole earth in order to strengthen those whose hearts are fully committed to him.” 2 Chronicles 16: 9


Het is uw hart dat telt

God zoekt naar een mogelijkheid om u te zegenen maar het is uw hart dat telt!
God zoekt naar een mogelijkheid om u gunst te geven maar het is uw hart dat telt!
God wilt uw zaak bevechten maar het is uw hart dat telt!

Want de ogen van De Here gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan diegenen, van wie hun hart volkomen naar Hem uitgaat.” 2 Kronieken 16: 9