Vandaag doen we een hart onderzoek. Bidden is alleen effectief als uw hart zuiver is. De Bijbel zegt duidelijk in Psalmen 66:18

“Als mijn motieven onzuiver waren geweest, zou de Here echt niet hebben geluisterd.”

Een andere vertaling luidt als volgt:

“Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord.” 

De Bijbel maakt ons duidelijk dat ons hart lustig kan zijn naar veel dingen.

Het hart is het meest bedrieglijke ding dat bestaat. Het is door en door slecht. Niemand kan ooit precies weten hoe slecht het is! Behalve Ik, de Here! Ik doorgrond alle harten en toets de meest verborgen gedachten, om zo ieder mens het loon te geven dat hij verdient, afhankelijk van zijn daden en levenswijze.” Jeremia 17:9-10

Het is daarom goed om uw hart te onderzoeken en te kijken waar de wortel ligt van uw probleem. Bent u ook eens begonnen met een goed idee? En u dacht van “als ik God erin betrek dan moet het wel lukken!” Veel van onze “goede ideeën” monden uit in een regelrechte teleurstelling! Waarom? Als God er vanaf het begin er niet in is geweest, dan kan u uzelf in allerlei bochten wringen, vasten, bidden, offers geven, toch maar je tienden geven… al zou je op je hoofd gaan staan… het wordt niets! God is geen geest in een fles die daar maar is om je wensen te vervullen.

Vraag uzelf af vandaag of God in al uw zaken zit! Vaak houden we zo halsstarrig vast aan dingen en mensen die we (allang) hadden moeten loslaten. Laten we daarom afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt (Hebreeën 12:1).

Iets of iemand is wel van God of niet! God zit niet in halfbakken werk! God zit ook niet in twijfel en helemaal niet in een langgerekte hoop. De Bijbel zegt zelf in Spreuken 13:12 “Een langgerekt hopen maakt het hart ziek, maar een vervulde begeerte is een boom des levens.”

God wilt ons de verlangens van ons hart geven als deze in lijn zijn met Zijn wil. Het is juist in die totale overgave dat Zijn verlangens uw verlangens worden. Want waar de wil van God bekend is, komt gelijk geloof vrij om het ook te doen. En wanneer u uitstapt om Gods wil te doen, ervaart u de genade erin om het te blijven doen. Nu doet u wat Hij van u verlangt en heeft u er ook echt vrede bij. U doet immers de perfecte wil van God!

…verlustig u in de Here ; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.” Psalmen 37:4