Een van de dingen waar je onvermijdelijk tegenaan loopt als Christen is de manier hoe je zaken aanpakte voor je bekering. Sommige van ons hebben last van een enorme bewijsdrang: we denken door goed te presteren dat God ervan onder de indruk is en dat Hij nu wel meer van ons houdt! Integendeel! Dat kan wel in de wereld werken maar niet in Het Koninkrijk van God! 

Maar Christus heeft zijn leven voor ons gegeven toen we nog sléchte mensen waren. Daarmee bewijst God hoeveel Hij van ons houdt. Romeinen ‭5:8‬ ‭BB‬‬

Er is dus niets wat je kan doen zodat God opeens meer van je houdt! Weer andere onder ons willen alles perfect doen voor God. We kunnen ons dan wel voor het hoofd slaan als we een fout begaan. We willen de dingen op onze manier zien maar door die verstikkende controle te willen houden, geef je jezelf geen ruimte om te groeien! Je blokkeert alleen maar jezelf ermee en je ziet niet hoe je anderen schaadt met je gedrag! Angst voor teleurstelling (en/of anderen teleur te stellen) en de last van een hoge verantwoordelijkheidsgevoel kunnen de boventoon voeren.

Want al voordat Hij de wereld maakte, heeft Hij ons uitgekozen. Hij wilde dat we bij Hem zouden horen en dat we in Hem volmaakt zouden zijn. Hij houdt heel erg veel van ons. Daarom wilde Hij dat we door Jezus Christus zijn kinderen zouden worden. Hij had dat van tevoren al besloten. Want dat is wat Hij graag wil. ‭‭Efeziërs 1:4-5‬ ‭BB‬‬

God is perfect en alléén in Hem kunnen we perfect (volmaakt) zijn! We zijn geheel anders nu dat wij Christus hebben leren kennen (Efez 4:20). Jezus moet meer worden, maar wij minder (John 3:30). God is een geest. Als je Hem wil aanbidden, moet je Hem aanbidden met je geest en vol van waarheid (John 4:26).
Dit leven met God is anders… in plaats van te bewijzen, presteren, perfect te zijn of de schone schijn op te houden, wordt je nu getraind door Het Woord om je kwetsbaar en transparant op te stellen! Je kan je voorstellen dat er heel wat lagen er vanaf moeten komen voordat je tot de kern van de waarheid komt. 

Jezus riep met luide stem: “Lazarus, kom naar buiten!” En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen: Maak hem los en laat hem weggaan. Johannes‬ ‭11:43-44‬ ‭HSV‬‬

Net als Lazarus heeft Jezus ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk Zijn liefde (‭‭Kolossenzen‬ ‭1:13‬ ‭HSV‬‬). We zijn opgestaan uit een geestelijke dood en hebben nu het leven van God ontvangen. Onze geest is herboren maar net zoals bij Lazarus hebben we te maken met overblijfselen van dat oude leven; oude manier van denken en voelen (je ziel). Je hebt hierbij hulp van anderen nodig net als bij Lazarus! 
Als Christen is het niet de bedoeling om geïsoleerd op een eiland te blijven zitten. Er waren mensen om Lazarus heen geplaatst die begrepen dat hij net uit de dood was opgestaan en de opdracht van Jezus hadden gekregen om hem te helpen net als je voorgangers. 
Verandering is een proces maar gelukkig is God daar en heeft Hij Zijn helpers gestuurd die klaar staan om ons te verlossen!

Hij heeft ons uit zo’n groot doods gevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal, 2 Korinthe‬ ‭1:10‬ ‭HSV‬‬