Een vrouw, een van de vrouwen van de leerling-profeten, riep tot Elisa om hulp en zei: Uw dienaar, mijn man, is gestorven, en u weet zelf dat uw dienaar de HEERE vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Elisa zei tegen haar: Wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. En zij zei: Uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. Toen zei hij: Ga heen en vraag voor u buitenshuis kruiken, van al uw buren, lege kruiken; laat het er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die kruiken, en zet weg wat vol is. Zo ging zij bij hem vandaan en sloot de deur achter zich en achter haar zonen. Die gaven haar de kruiken aan en zij goot de olie erin. En het gebeurde, toen die kruiken vol waren, dat zij tegen haar zoon zei: Geef mij nog een kruik aan. Maar hij zei tegen haar: Er is geen kruik meer. Toen hield de olie op te stromen. Zij kwam en vertelde het de man Gods. Hij zei: Ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat overblijft.” ‭‭2 Koningen ‭4:1-7‬ ‭HSV

We zijn niet verantwoordelijk voor ons eigen leven. We moeten niet wachten totdat dingen uit de hand lopen voordat we de Heere aanroepen. Crisis is ontstaan doordat iets klein genegeerd was of getolereerd en is verslechterd.

Meestal zijn onze omstandigheden het resultaat van iets kleins dat genegeerd is. Soms geloven we zelfs in de leugen van de duivel door te zeggen dat de Heere het wel begrijpt. Het goede nieuws is dat alles wat God geen glorie geeft van de duivel is. Schulden geeft geen glorie aan God. Ik geloof dat deze dame en haar echtgenoot in een leugen leefden en toen dingen uit de hand liepen riepen ze God aan. Haar verhaal lijkt op dat van sommige van ons in onze wandel met God. Nadat we op ons eigen verstand hebben vertrouwd en het ons niet lukt ons doel te behalen gaan we naar de Heere voor een oplossing. Meestal beperken we God vanwege onze mentale houding.

God Almachtig is altijd klaar om te voorzien in onze noden met Zijn volledige provisie overeenkomstig Zijn rijkdom door Jezus Christus, niet overeenkomstig onze menselijke maatstaven.

Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.” Filippenzen 4:19‬ ‭HSV

Ongeacht hoe klein die nood mag zijn, vandaag wil God daarin voorzien met Zijn volledige voorziening. Wacht niet totdat dingen uit de hand lopen. Roep Hem nu aan en voorzeker zult u niet te schande worden gemaakt.

Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet.” Jeremia‬ ‭33:3‬ ‭HSV

David begreep God’s volledige voorziening en zei:

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.” Psalmen‬ ‭23:1‬ ‭HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw goddelijke voorziening en interventie aangaande mijn noden (benomen de noden) in Jezus’Naam. Amen.