Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.” Mattheus‬ ‭6:33‬ ‭HSV

God schiep de mensen voor een doel. We zijn hier om Zijn wil voor ons leven te volbrengen. Wanneer we Zijn wil najagen zal altijd voorzien worden in onze noden. De reden waarom we Hem limiteren is omdat we zo bezig zijn met onze eigen verlangens en ook proberen om onze verlangens te doen uitkomen vanuit onze kracht.

De verlangens die we in ons hart hebben zijn daar geplaatst door God zelf, maar Hij zei dat we eerst vreugde moeten scheppen in Hem en dan dan Hij geven wat ons hart verlangt.

Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.” ‭‭Psalmen‬ ‭37:4‬ ‭HSV

We scheppen vreugde in God wanneer we eerst Zijn raad voor ons leven zoeken en Zijn geboden doen. Dan zal altijd in onze noden orden voorzien omdat het is in Zijn wil is om in onze noden te voorzien opdat we Zijn wil kunnen doen.  our needs will always be met because it’s in His will to supply our needs so that we can do His will.

Een goed voorbeeld van Gods wil is het volbrengen van de grote opdracht, hetgeen Gods hartslag is.

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.” ‭‭Mattheus‬‬ ‭28:18-20‬ ‭HSV

Er is geen manier dat we Gods plan zullen dienen, zonder dat Hij voorziet in onze noden, Onze focus moet zijn op Zijn wil te doen en niet op onze moeilijkheden of omstandigheden en God zal Zijn beloften van goddelijke voorziening, bescherming en onze verdediging zijn een realiteit maken in ons leven.

Laten we samen bidden:

Dank U Heer dat U voorziet in mijn noden deze dag wanneer ik Uw Koninkrijk mandaat voor mijn leven zoek in Jezus’Naam. Amen.