Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?
[Ps. 39:5-7.]” Mattheus 6:25-27 HSV

Wanneer we ons zorgen maken is dat een teken van dat we op ons eigen kunnen vertrouwen. We leven en wandelen met God door geloof op basis van de volbrachte werken van Christus omwille van ons. We zijn niet geboren om verantwoordelijk te zijn voor ons welzijn. Onze taak is om mee te werken aan Gods voorbestemde en geperaden plan voor ons leven.

De reden waarom we ons geen zorgen hoeven te maken is omdat Gods wil het Gods wil is om te zorgdragen voor ons dagelijks leven of the issues waar we mee dealen in ons dagelijks leven.

Hij (God) is altijd bereid om te zorgdragen voor ons dagelijks leven zodat we Zijn wil kunnen doen.

Geef ons heden ons dagelijks brood.” ‭‭Mattheus‬ ‭6:11‬ ‭HSV

Er is geen boer die van de boerderij naar het veld gaat zonder de vereiste gereedschap voor de opdracht. Dit is hoe God met ons omgaat. Hij voorziet in onze noden zodat we Zijn wil doen. Daarom hoeven we ons geen zorgen te maken.

We moeten God niet beperken door ons zorgen te maken maar met moeten Hem vertrouwen door Zijn Koninkrijk eerst te zoeken en dan zal er gezorgd worden voor onze noden.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U dat U in mij noden voorziet in Jezus’Naam. Amen.