Scroll Top

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.” Spreuken 3:5-6 HSV

Het vleselijke verstand is een vijand van de dingen van God noch kent ze die dingen want ze zijn geestelijk te onderscheiden. Daarom moeten we leren om op God te leunen om ons te helpen om de juiste besluiten te nemen in plaats van door ons natuurlijk verstand die gelimiteerd is in gedachten. God kan niet echt helpen zonder dat we eerst veranderen hoe we denken. Dit is de reden waarom we Gods Woord onze meditatie moeten maken en erop moeten vertrouwen dat het doet wat het Woord zegt. Een goed voorbeeld is:

Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.” ‭‭3 Johannes‬ ‭1:2‬ ‭HSV

Totdat we beginnen te zien en geloven dat God wilt dat het ons in elk gebied van ons leven goed gaat zullen we door de duivel bestolen worden van wat rechtmatig aan ons toebehoort. We zullen op ons eigen denken leunen en in een de leugen geloven dat God ons wil voorspoeden.

Vandaag maakt niet uit wat u uitdaging mag zijn, weet altijd dat Gods wil voor u is uw omstandigheden te veranderen en ervoor te zorgen dat het in alles goed gaat. Weiger om op uw eigen verstand te vertrouwen en verklaar Gods Woord over uw situatie.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord en ik zet Uw Woord van voorspoed vrij over mijn leven en dag in Jezus’Naam. Amen.