Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God.” ‭‭2 Corinthiërs‬ ‭3:5‬ ‭HSV

God is Degene die ons helpt om Zijn plan en doel voor ons leven te volbrengen. We moeten volledig vertrouwen op Zijn kunnen die in en door ons werkt om de manifestatie te zien.

God verwacht van ons dat we Hem volledig vertrouwen in alle dingen en weigeren om op onszelf te vertrouwen. We limiteren Gods werk in ons doordat we weigeren Hem te vertrouwen of in Hem te geloven.

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.” Spreuken‬ ‭3:5‬ HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Ik verklaar dat ik een gelovige ben en geen twijfelaar en God zal voorzeker het goede doen in mijn leven zoals Hij mij heeft beloofd in Zijn Woord in Jezus’ Naam.