Scroll Top

En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden; en onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los.” Handelingen ‭16:25-26‬ ‭HSV

De manifestatie kwam toen ze God aan het lofprijzen waren. Hun focus verschoof van hun omstandigheden naar Wie God is. Dat is de openbaring van de essentie van Gods zijn, wat de glorie van God is.

Het is de openbaring van Zijn heerlijkheid dat ervoor zorgt dat we te midden van tegenstand geen nederlaag ervaren en er alsnog triomfantelijk uitkomen met lofprijzing op onze lippen en hart.

We moeten weten dat onze uitdagingen God of de getrouwheid van Zijn Woord aan ons, niet veranderd.

Want Ík, de HEERE, ben niet veranderd, ú, kinderen van Jakob, bent daarom niet omgekomen.” ‭‭Maleachi‬ ‭3:6‬ ‭HSV‬‬

Maar onze omstandigheden zijn altijd in onderwerping aan het Woord van God wanneer we ons focussen op Zijn getrouwheid. Daarom prijzen we Hem ongeacht hoe we ons voelen, wetende dat God getrouw is en ervoor zorgt dat wat Hij heeft beloofd in Zijn Woord zich manifesteert in onze levens.

Neem vandaag de tijd en focus u op Gods getrouwheid en lofprijs Hem voor Wie Hij is. Zet God door uw lofprijs heen vrij, opdat Zijn heerlijkheid zich manifesteert in uw leven in Jezus’Naam.

Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël. ” Psalmen‬ ‭22:3‬ ‭HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw getrouwheid, barmhartigheid en goedheid. Ik prijs U voor Uw getrouwheid en betrouwbaarheid. De Enige Wie zegt en doet wat Hij zegt. Dank u en dank U in Jezus’Naam. Amen.