Scroll Top

Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.”
‭‭Markus‬ ‭11:23‬ ‭HSV

Het Woord van de Heere vermaant ons om te blijven vertrouwen op God wanneer Hij het Woord spreekt. God is Degene die ervoor zorgt dat Zijn Woord totstand komt en niet wij.

Daarom moeten we ons geloof op Gods beloften en getrouwheid fixeren.

God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?” ‭‭Numberi‬ ‭23:19‬ ‭HSV

Want Ík, de HEERE, ben niet veranderd, ú, kinderen van Jakob, bent daarom niet omgekomen.” Maleachi‬ ‭3:6‬ ‭HSV

We zijn niet diegene die verantwoordelijk zijn in de voorziening van onze dagelijkse noden en onderhoud, maar God is dat. Daarom zorgt God er altijd voor dat we hebben wat we in gebed vragen.

Daarom zegt de Bijbel: “U zult hebben wat u zegt.”

Het maakt niet uit hoe groot uw noden zijn. Alle dingen zijn mogelijk bij diegene die gelooft en met God zijn alle dingen mogelijk. Verwerp de geest van twijfel en omarm het geloof in Jezus Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U dat U mij het geloof geeft om u te vertrouwen op een ommekeer in mijn situatie en ik prijs U omdat U altijd precies op tijd in mijn noden voorziet in Jezus’Naam. Amen.