Scroll Top

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.” Jakobus 1:5-7 HSV

Twijfel is een dief die velen besteelt van Gods zegeningen. Het gaat niet om wat we van God vragen of wat over onze lippen komt. De sleutel is dat we niet twijfelen. Twijfel is een een teken van dag we niet zeggen of vragen wat we willen in geloof.

Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u: Als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen.” Mattheus 21:21-22 HSV

De sleutel is niet wat we zeggen! De sleutel is “twijfel.”

Het is niet nodig om God te limiteren door aan Hem te twijfelen. We moeten vertrouwen op Zijn getrouwheid als onze belofte houder.

Het Woord van de Heere zegt vraag in geloof. Met andere woorden vraag op basis van wat Christus al heeft gedaan omwillen van ons en ons heeft beloofd in Zijn Woord. Velen zijn gefrustreerd geweest op dit gebied omdat ze geloofden in hun eigen geloof. We moeten altijd weten en onthouden dat ons geloof ons niet heeft gered, maar het geloof van God die Hij ons gaf, heeft ons gered. We functioneren op deze aarde door Gods geloof die ons gegeven is en niet door ons eigen geloof.

I Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.” Galaten 2:20 HSV

Wanneer we God vragen om iets moeten we ons focussen op ons geloof in de volbrachte werken van Christus en ons eraan vasthouden. Door dit te doen, wetende en niet gelovende of denkende, zullen we ontvangen wat we van Hem vragen.

Neem vandaag de autoriteit over de geest van twijfel en vertrouw op Gods getrouwheid in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bind de geest van twijfel en zet vrij de geest van geloof. En ik dank U ook dat u mijn verzoek inwilligt in Jezus’Naam. Amen.