Scroll Top

Jabez was van groter aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabez genoemd, want, zei ze, ik heb hem met smart gebaard. Jabez riep de God van Israël aan: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen smart brengt … En God liet komen wat hij gevraagd had.” 1 Kronieken 4:9-10 HSV

We zijn niet verantwoordelijk voor ons welzijn. Het is moeilijk voor God om iemand te helpen die geen verandering wil. Verandering komt alleen naar diegenen die hun zwakheden toegeven en Gods interventie in hun leven willen.

Jabez kon alleen uitbreken doordat hij eerst zijn situatie als een verliezer toegaf. Toen Jabez zei “breidt mijn gebied uit” zei Hij dat God hem moest veranderen van een verliezer naar een kampioen waartoe Hij hem had geroepen.

Het is Gods wil voor iedereen om te slagen of succesvol te zijn, maar de geest van succes manifesteert alleen in het leven van diegenen die zich volledig overgeven aan Gods plan en doel voor hun leven. God gedachten over ons veranderen nooit maar we zijn diegenen die ons denken in lijn moeten brengen met Gods plan en doel voor ons leven door ons denken te vernieuwen met Gods Woord.

Met andere woorden om Jabez te doen slagen moest hij zijn wil in lijn brengen met dat van God. Daarom moest hij zich overgeven door toe te geven dat hij niet in staat was om zijn omstandigheden te veranderen vanuit eigen kracht en ervoor koos om Gods helpende hand te laten werken.

Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.” ‭‭2 Timotheüs‬ ‭2:13‬ ‭HSV

Geef uw verstand vandaag over aan Gods Woord en werp uw zorgen op Hem wetende dat Hij getrouw is en zal verrichten wat Hij heeft beloofd.

Daarom moet u weten dat de HEERE uw God is. Híj is  God, de getrouwe God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, tot in duizend generaties.”
‭‭Deuteronomium ‭7:9‬ ‭HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Ik vertrouw in Uw getrouwheid aangaande mijn omstandigheden want U bent een verbond houdende God in Jezus’Naam. Amen.