Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.” Lukas ‭10:38-42‬ ‭HSV

Velen hebben God beperkt in hun leven omdat ze Hem niet kennen. Sommigen hebben het toegestaan dat wat ze voor Hem doen de plaats heeft ingenomen van intimiteit met Hem. Daar waar we geschapen zijn om intiem met Hem te zijn. Wat we voor God doen staat ten tweede van onze gemeenschap met Hem. God wil dat we Hem kennen opdat we effectief zullen zijn in het volbrengen van Zijn plan en doel voor ons leven.

Martha was meer bezorgd over Jezus te bedienen dan het vergelijken van de relatie met Jesus. Ze was bezorgd en dacht ook dat het bedienen haar meer eer geeft dan achter de relatie aangaan. We zijn geroepen om de werken voor onze God te doen maar zonder intimiteit blijven we oppervlakkige resultaten hebben.

De vele dingen waar we voor bidden of God vragen om te doen is vanwege ons gebrek aan intimiteit met God. Onze intimiteit met God importeert de kennis en Zijn kracht om het werken uit te voeren.

En hen die goddeloos handelen tegen het verbond, zal hij doen huichelen door vleierijen. Het volk echter, zij die hun God kennen, zullen zij grijpen, en zij zullen hun wil ten uitvoer brengen. ”‭‭Daniel‬ ‭11:32‬ ‭HSV

Kracht volgt relatie, daarom zei Jezus dat Maria het goede deel had uitgekozen.

Terwijl u vandaag intiem bent met God, moge Hij uw duisternis verlichten in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik bid dat U mij in intimiteit met U door Uw Geest trekt in Jezus’Naam. Amen.