Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn, maar ook nu weet ik dat God U alles wat U van God vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar: Uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen Hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen Hem: Ja, Heere, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, Die in de wereld komen zou.” Johannes 11:21-27 HSV

We dienen een nu God. Soms hebben we God in ons leven gelimiteerd door dingen die Hij wil nu in ons leven wil doen altijd uit te stellen. We zeggen God zal het ooit doen, op een dag, of misschien Martha stelde Lazarus zijn opwekking uit naar de toekomst niet wetende dat de opwekking en de leven gever voor haar stond.

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.” Hebreeën 11:1 HSV

Het geloof is een feit maar geloof is een daad en geloof is niets iets voor de toekomst maar geloof is nu. God wil dat we altijd op Hem vertrouwen niet op een dag of ooit. Wanneer we ons wonder naar de toekomst uitstellen betekent dat we niet volledig overtuigt zijn dat wat we God vragen Hij het zal doen. God verwacht van ons dat we ons positioneren voor het nu wonder door onze geest, verstand en lichaam te conditioneren in een staat van verwachting. Verwachting is de grond van adem voor wonderen.

Jezus zei tegen Martha: Ik ben de upstanding en het leven….” De opstanding en het leven is in en met ons door Zijn Geest. En Hij wil ons een nu wonder geven. Vertrouw nu en wees afhankelijk van Hem om datgene wat dood was in uw leven levend te maken.

En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.” Romeinen 8:11 HSV

Moge God goedheid vandaag voor u uitgaan en ervoor zorgen dat het onmogelijke in uw leven mogelijk wordt in Jezus’Naam. Today may God’s goodness go before you and cause the impossibility in your life to be possible in Jesus name.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Ik profeteer de opstanding en leven door Uw Geest tegen elke tegenstand en onmogelijkheid in mijn leven in Jezus’ Naam. Amen.