For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith.” 1 John 5:4

Believe in God! Anything that He has told you He will make sure that it comes to pass. Don’t quit! Don’t give up! For quitters never win and winners never quit in the name of Jesus.

PRESS in prayer! It will surely come to pass as it was told you in Jesus Name, Amennn!
__________________________________

Grote overwinning!!!

want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.” 1 Johannes 5:4

Geloof in God! Alles wat Hij u heeft gezegd, Hij zal erop toezien dat het zal uitkomen. Geef niet op! Houd vol! Want mensen die opgeven winnen niet en winnaars geven niet op in de naam van Jezus.

DRUK DOOR in gebed! Het zal zeker uitkomen zoals het u is gezegd in Jezus Naam, Amennn!