Dus alleen door te luisteren naar wat Christus gezegd heeft, kunt u in Hem gaan geloven.” Romeinen 10:17 HTB

Dus als geloof alleen komt door Gods gesproken Woord voor u, dan kunnen we niet zonder Gods Woord. We kunnen nooit iets ontvangen van God zonder geloof.

We lopen heel veel dingen mis als we Gods Woord niet bestuderen om Hem tot ons hart te laten spreken. Het is ook niet genoeg als u het Woord slechts één keer leest. Het is het voortdurend bestuderen van Gods Woord dat ervoor zorgt dat geloof wordt geproduceerd.

Daarom zegt de Bijbel dat geloof komt door “te luisteren en opnieuw te luisteren naar Gods Woord.” Het Woord in deze Bijbeltekst is rhema. Het Gods gesproken Woord rechtstreeks aan u. Dus de Bijbel heeft niet gezegd dat het geloof door uw angsten, gevoelens of iemands leuke idee of ervaring komt.

De meeste mensen ontvangen nooit iets van God, of hebben een gebrek aan geloof, doordat ze geen tijd vrij maken om voor zichzelf Gods Woord te bestuderen.

Het is het verblijf van Gods Woord in uw hart dat ervoor zorgt dat wanneer u iets aan God vraagt in geloof, u hier een antwoord op ontvangt.

Maar als u één met Mij blijft en mijn woorden niet vergeet, kunt u vragen wat u wilt en het zal gebeuren.” Johannes 15:7 HTB

Dus het verblijf van Gods Woord in u zal ervoor zorgen dat u overeenkomstig Zijn Woord dat in u woont zult vragen en dat u uw antwoord zult ontvangen. Dus ga in Gods Woord.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat u vandaag geloof in mij produceert terwijl ik Uw Woord bestudeer in Jezus Christus machtige naam, amen.