Mijn wens voor u is dat de genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God en de innige band die de Heilige Geest geeft, met u zullen zijn. Amen.” 2 Corinthiërs 13-14 HTB

De Bijbel zegt over onze Heere Jezus Christus: Wat is genade? Het is de kracht en vermogen die God aan Zijn kinderen heeft gegeven om een wedergeboren leven te leven.

Gods genade kwam tot ons als geschenk, niet omdat we het verdienden. Deze genade is Jezus Christus en Jezus is het Woord van God.

Door Zijn genade bent u gered, doordat u in Hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God.” 2 Efeziërs 8 HTB

Velen bidden voor genade. Dat hoeft u niet te doen, tenminste als u Gods Woord bestudeert en het ook in de praktijk brengt. Gods genade is altijd in Gods Woord om ons in staat te stellen te doen wat we niet konden doen in de naam van onze Heer Jezus Christus.

Bijvoorbeeld, u wilt bidden, maar u voelt zich te zwak om het te doen. Als u zich overgeeft aan gebed, omdat de Bijbel zegt: “Bid zonder seizoen, want het is de wil van God,” zal de genade van God aanwezig zijn om u in staat te stellen om te bidden. Waarom is dit zo? Het antwoord is: Genade werkt door het in de praktijk brengen van Gods Woord met uw gehele hart in de naam van onze Heer Jezus Christus.

Dus ga in Gods Woord en breng datgene dat u heeft bestudeerd in de praktijk. U zult de toereikendheid van Zijn genade ervaren, ongeacht hoe u zich voelt.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik ontvang de toereikendheid van uw genade als ik vandaag Uw Woord bestudeer en in de praktijk breng in Jezus Christus machtige naam. Amen.