Scroll Top

En evenzo zijn dit diegenen in wie op de steenachtige grond gezaaid wordt: die, als zij het Woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen, en geen wortel in zichzelf hebben, maar zij zijn mensen van het ogenblik, als er later verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelen zij meteen.” Markus 4:16-17 HSV

Velen raken verbitterd en misnoegd in deze laatste dagen als gevolg van de vervolgingen of beproevingen. Sommigen dachten: ‘Omdat ik Jezus Christus in mijn leven heb, zal ik niet door tijden van beproevingen of vervolgingen gaan.

Ik heb goed nieuw voor u: Beproeving komen naar ons vanwege het Woord van God die u gehoord of ontvangen hebt. Hoe u afhandelt met vervolging zegt veel over uw relatie met Gods Woord.

Onze bovenstaande genoemde tekst zegt: “….. verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord…” Dus de verdrukking of vervolging in uw leven is daar om Gods Woord in u te beproeven. Als we beledigd zijn en opgeven, betekent dit dat Gods Woord in ons geen wortel heeft geschoten in ons leven. Dit terwijl toen we het voor het eerst hoorde we juichten van vreugde.

Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.” Psalmen 18:31 HSV

Dus laat testen en beproevingen u niet ervan weerhouden om op Gods Woord te mediteren of vast te houden aan Gods Woord.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om vast te houden aan Uw Woord ondanks de verdrukkingen en vervolging om mij heen in Jezus Christus machtige naam. Amen.       

Comments (1)

[…] God’s Word In You Will Be… Gisteren Gods Woord in u zal beproefd… Gisteren […]

Comments are closed.