“Want Ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie.” Jeremia 29:11 BB

Het plan van God is anders dan dat we hebben kunnen bedenken. Vaak zijn we bang als God een verandering bij ons wilt brengen. Allerlei gedachten schieten door ons hoofd: “Ik kan dit niet!”… “Waarom moet dit nou?”… “Waarom altijd ik?”… “Waarom moet het per sé zo gaan?”… enz. enz. Daarom zegt God ook tegen ons:

“Want mijn plannen zijn niet jullie plannen. En Ik doe de dingen op een andere manier dan jullie, zegt de Heer. Want net zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn plannen hoger dan jullie plannen. Mijn plannen gaan jullie verstand ver te boven. De dingen die Ik doe, zijn voor jullie niet te begrijpen.” Jesaja 55: 8-9 BB

Het is onze ziel die in de stress schiet omdat er verandering gaande is. Ons verstand en emoties zijn namelijk niet vernieuwd maar onze geest is wel herboren! Dus de verandering komt van binnen uit!

Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan.” 2 Korinthiërs 5:17

Ondanks de omstandigheden moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof (Hebreeën 12:2). God is niet alleen geïnteresseerd om jouw situatie te veranderen, maar Hij wilt jou veranderen door de situatie heen!

De vraag is meer: Trek je je eigen plan of die van God? Je wilt toch niet hetzelfde blijven? God wilt dat iedereen groeit en bloei tot die persoon waartoe Hij hen heeft gemaakt! Trek Gods plan voor jouw leven aangezien Hij alleen weet wie je tot volle potentie kan zijn in Hem!

Het is tijd voor verandering!