Scroll Top

Het is echt mooi om te zien hoe God in ons werkt en ons verandert. Waar je ziel eerst ondersteboven wordt gehaald en van slag is omdat het geen geestelijke dingen begrijpt, ben je toch uiteindelijk blij met het blijvend resultaat! Het beloont natuurlijk ook God te dienen als je Hem intentioneel zoekt (Hebreeën 11:6).

Ik ben de God en Vader van onze Heer Jezus Christus heel dankbaar. Want Hij heeft ons in Christus alle geweldige geestelijke dingen gegeven die er in de hemelse plaatsen zijn. Want al voordat Hij de wereld maakte, heeft Hij ons uitgekozen. Hij wilde dat we bij Hem zouden horen en dat we in Hem volmaakt zouden zijn. Hij houdt heel erg veel van ons. Daarom wilde Hij dat we door Jezus Christus zijn kinderen zouden worden. Hij had dat van tevoren al besloten. Want dat is wat Hij graag wil. Want als we zijn kinderen zijn, zullen we God ervoor prijzen dat Hij zo geweldig goed voor ons is. Hij gaf ons zijn Zoon, van wie Hij heel veel houdt. Daarmee heeft God laten zien hoe goed Hij voor ons is.” Efeziërs 1:3‭-‬6 BB
Gedurende het ochtendgebed hebben we God heerlijk aanbeden voor Zijn Liefde en Trouw voor ons! Want wat dienen we toch een GE-WEL-DIGE God! En we mogen Hem onze Hemelse Vader noemen?? Een atmosfeer van dankbaarheid brak los en ik heb letterlijk een uur lang gesnikt en gesoakt in Zijn tegenwoordigheid. Weet je wat het is? Ik had vandaag niet op te hoeven staan. Sommige mensen zullen deze dag niet eens meer meemaken omdat ze zijn gestorven. U bent er nog wel! U leeft en u ademt! En hoewel er zoveel dingen zijn die echt wel anders en beter kunnen, kunt u ook zien wat God heeft gedaan en nog gaat doen?
Laten we Hem dus aldoor prijzen. Onze woorden van dankbaarheid en van geloof zijn ons offer aan Hem in wie wij geloven. Verder brengen we Hem offers door vriendelijk, gul en goed te zijn voor andere mensen. Dat zijn offers waar God blij mee is.” Hebreeën 13:15‭-‬16 BB
Dus we hoeven niet alleen blij te zijn omdat het weekend is? Kan je ook dankbaar zijn dat je überhaupt een baan hebt? Een dak boven uw hoofd? Een bed om in te slapen? Als je God niet al in de “kleine dingen” kan herkennen hoe wilt u Hem dan zien? Pas als u in een villa woont? Of in uw droomauto rijdt? Wat een tijdsverspilling! Ik zie het als een gemiste kans als ik God niet kan prijzen voor waar Hij mee bezig is! Hij is bezig! Zie je het dan niet? Hallelujaaa!???
Maar dat is nog niets vergeleken met wat Ik nu ga doen! Want Ik ben iets heel nieuws van plan. Kijk, Ik ben er al mee begonnen. Ziet u het niet? Ik zal een weg maken door de wildernis van de wereld waarover mijn volk naar huis kan terugkeren. Ik zal rivieren voor mijn volk laten ontspringen in de woestijn!” Jesaja 43:18‭-‬19 HTB