Scroll Top

Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.” 2 Corinthiërs 12:8-10 HSV

De menselijke perfectie heeft van vele mensen het functioneren in Gods genade ontnomen. Toen Jezus aan het kruis stierf, zag Hij hoe zwak en hopeloos de wereld was en nog steeds is. God weet dat we zwak zijn. Daarom zei Hij: “ Laat de zwakken zeggen ik ben sterk (Joel 3:10).”

Zolang we blijven proberen om perfect te zijn, gebaseerd op menselijke maatstaven, door mensen te behagen, ons punt te bewijzen, ons te blijven schamen voor wat mensen over ons denken of hoe zij ons zien, dan komen we ver van de genade van onze Heer Jezus Christus af te staan. Genade betekent geen menselijke perfectie. Genade is God toestaan om Zijn werken in ons te perfectioneren.

Start vandaag met het erkennen van uw zwakheden en stop met uzelf te rechtvaardigen naar mensen en God Almachtig in Jezus Naam. Geef uzelf over aan God. U zult, meer dan ooit tevoren, Gods kracht (genade) aan het werk in uw leven gaan ervaren.

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,

Ik dank U voor Uw Woord. Ik heb altijd gedacht dat U perfecte mensen nodig had om mee te werken. Ik heb net ontdekt dat dat niet waar is. Help mij om alles aan u over te geven in samenwerking met Uw Geest in Jezus Naam. Amen

Comments (1)

[…] God’s Grace Substitute… Vandaag Gods genade de plaatsvervanger… Vandaag […]

Comments are closed.