Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde.” Psalmen 127:1

Wij zijn het huis waarin God aan het bouwen is. Onze taak is om Hem toe te staan datgene te bouwen wie Hij ons al heeft voorbestemd en voorbeschikt om te zijn.

Velen zwoegen aan de opbouw van hun lichaamsstructuur, door naar de sportschool te gaan of hun kennis te vergroten door allerlei soorten boeken te lezen. Op zich helemaal niet verkeerd, maar God Almachtig beveelt ons om onszelf te trainen in Goddelijkheid (dus geestelijke beoefening), zodat Hij ons kan opbouwen.

Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut; maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens.”1 Timotheus 4:8 NBV. (Lees ook 1 Peter 2:1-2)

Nu vraagt iemand zich misschien af: Maar hoe kan God ons effectief in ons bouwen? Simpel. Door tijd te besteden aan het lezen van de Bijbel, te bidden en de instructies die Hij ons geeft uit te voeren. Dat is dus hoe.

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,

Ik dank U voor Uw Woord. Ik ben blij om te weten dat U in mij aan het bouwen bent. Ik stem overeen met Uw plan in Jezus’ Naam, Amen.