Het leven met Jezus is een groot avontuur! Veel mensen denken dat het Christendom saai is maar dan moet je jezelf echt afvragen of je wel een relatie met Hem hebt. Ik kan persoonlijk getuigen dat het elke dag weer een verrassing is met Jezus èn ik heb de garantie dat het uiteindelijk allemaal goed komt. Hoe geweldig is dat?

De zomervakantie staat voor de deur. Ik merk aan de kinderen dat ze er ook echt aan toe zijn. Al maanden ben ik bezig om te kijken naar een leuk vakantiehuisje. De Heilige Geest gaf mij alleen niet het groen licht om te boeken. Ik had het losgelaten voor wat het was. Eerdere ervaringen hebben mij geleerd dat als je dingen in eigen kracht gaat doen dat je dan niet de vrede ervaart die Gods resultaat wel altijd met zich meebrengt.

Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijke besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent.” Filippenzen 4:6-7 HTB

Ik heb gisteravond mijn oudste dochter maar voorzichtig verteld dat er een grote kans is dat we in Nederland blijven. Helemaal niks mee natuurlijk maar we hadden gehoopt om toch naar het buitenland te kunnen gaan. Zij begreep het maar het was duidelijk dat ik het niet begreep. God had mij helemaal niet gezegd dat wat ik Hem had gevraagd dat het niet zou mogen of kunnen. Het waren mijn eigen verdedigingsmuren die ik had opgetrokken om eventuele teleurstelling te voorkomen.

Nadat ik de kinderen naar bed had gebracht, sprak God tegen mij dat ik mijn vakantie moest gaan boeken. Ik keek naar hetzelfde vakantiehuisje in het buitenland die nu met een mega last minute korting kon worden geboekt. Vandaag begint de zomervakantie en zo zie je maar dat God nooit te laat komt!

Vertrouw uw weg aan de Heere toe en vertrouw op Hem: Hij zal het doen.” Psalmen 37:5

Vanmorgen kon ik naar mijn oudste dochter toe om mijn verhaal bij te stellen. Het is mooi om te zien hoe kinderen standvastig in het woord van hun ouders vertrouwen. Dat had ik zelf ook mogen doen! Kan iemand mij deze blog weer sturen als ik mijn Hemelse Vader wantrouw?

Overleg alles wat je doet met de Heer. Dan zullen al je plannen slagen” Spreuken 16:3 BB