Eén van de dingen waar wij als Christenen mee te maken krijgen zijn onze emoties. Zijn emoties slecht? Zeker niet! God heeft ons gemaakt met emoties. Maar zijn onze gevoelens altijd gebaseerd op de waarheid? Nee dat volstrekt niet!

Rond middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden. Zij zongen lofliederen voor God en de andere gevangenen luisterden naar hen.” Handelingen 16:25

Paulus en Silas hadden alle reden om juist boos te zijn! In de voorafgaande bijbelverzen kunnen we lezen dat ze ten eerste vals werden beschuldigd. Ten tweede werden ze mishandeld want ze kregen vreselijke stokslagen. Ten derde werden ze in de diepste gevangeniskelder gegooid. En dat was niet alles! Ze werden tenslotte ook nog eens extra beveiligd waar ze dubbel in de boeien werden geslagen! Zowel hun handen als hun voeten zaten in een blok vast en de beklemming daarvan gaf enorm veel pijn!

Laten we eerlijk zijn, de meeste van ons waren tijdens de opsomming aan verzoekingen allang gestopt! We hadden het opgegeven en onze liefdevolle natuur in de wilgen gehangen! We hadden gehoor gegeven aan onze emoties!

De vraag is juist wie/wat is de waarheid? Jezus is de weg, de waarheid en het leven (Johannes 14:6)! Paulus en Silas wisten dat Jezus alleen de uitweg was! Want gehoor geven aan uw gevoelens verandert namelijk niet de situatie!

We dienen God met onze geest (Romeinen 1: 9). Als u Christen wordt, wordt uw geest herboren. U ontvangt Gods natuur in u. Het oude leven van zonde is voorbij  en een heel nieuw leven van genade is begonnen (2 Korinthiërs 5:17).

Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door Hem aangenomen als kinderen.” Romeinen 8:15

Ondanks alle bittere omstandigheden baden Paulus en Silas en gaven zij Jezus prijs! Bid u ook als u door een zware tijd heen gaat? Geeft u Jezus ook lofprijs in uw moeilijkheden? Of laat u uw emoties de boventoon voeren?

Vandaag gaan we afrekenen met elke negatieve gevoel of gedachte! Het moet eens afgelopen zijn in de naam van Jezus! Breng elke gedachtengang terug tot gehoorzaamheid aan Christus (2 Korinthiërs 10: 5)!

Het gebed en de lofprijs had niet alleen effect op Paulus en Silas maar ook op de medegevangenen! In dit vasten is God uiteraard met u bezig maar Hij heeft een veel groter doel op oog, namelijk uw omgeving en de mensen met wie u in aanraking komt!