Scroll Top

Heb ik wel gebeden vandaag? Moesten we vasten of niet? Wat was ook alweer het Bijbel studieplan voor de komende tijd? Vaak zijn we druk bezig met onze relatie met God maar niet IN relatie met Hem. U bent druk bezig en u maakt zich druk, over wat precies?

Tijdens hun reis naar Jeruzalem kwamen Jezus en zijn leerlingen in een dorp waar zij gastvrij werden ontvangen door een zekere Martha. De zuster van deze vrouw, Maria, ging meteen bij Jezus zitten om naar Hem te luisteren. Maar Martha had het veel te druk met het klaarmaken van het eten. Op een gegeven ogenblik werd het haar teveel. Zij kwam bij Jezus staan en zei: ‘Here, hoe kunt U het goed vinden dat mijn zuster hier maar zit en ik al het werk moet doen! Zeg toch tegen haar dat zij mij moet helpen.’ ‘Martha, Martha,’ antwoordde Jezus. ‘Wat maak je je toch druk! In het leven heb je niet zoveel nodig. Eigenlijk maar één ding. Maria heeft dat ene ontdekt en het zal haar niet worden afgenomen.” Lucas 10:38‭-‬42 HTB

Het is goed om veel dingen na te jagen maar in alles wat u najaagt, verwerf inzicht (Spreuken 4:7)! God is met ons het proces van herstel begonnen, denkt u nou echt dat God niet weet wat Hij doet? Al voordat Hij de wereld maakte, had Hij u uitgekozen (Efeziërs 1:4). Hij heeft u gemaakt en u zorgvuldig in de baarmoeder geweven (Psalmen 139:13). Wilt u mij zeggen dat God eerst heel veel moeite heeft gedaan om u te maken om u vervolgens in de steek te laten? God zal u allesbehalve begeven noch verlaten (Hebreeën 13:5). Als Jezus onze chauffeur is dan kunt u beter van het uitzicht genieten!

Wees altijd blij in de Heer Ik zeg het nóg een keer: wees blij! Filippenzen 4:4

99

Elk proces bestaat uit verschillende fases èn elke fase heeft zo zijn eigen charmes. Zolang u ontspannen in de passagiersstoel zit dan moet het helemaal goed komen. Dat u de weg niet kent dat maakt niet uit! Jezus kent de weg namelijk wel want Hij is De Weg! U hoeft alleen te genieten van de reis met Hem. Heeft u al de verschillende landschappen opgemerkt? Het is toch mooi om te zien hoe De Heer met ons is in elk facet van ons leven èn dan zijn we nog niet eens op onze eindbestemming! Van waar we vandaan komen en waar we nu zijn is een wereld van verschil! Halleluja!