Wie zijn vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig. En hij dat niet op zich neemt zijn kruis, en Mij navolgt, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het vinden.” Mattheüs 10:37-39 NBG 

Jezus Christus, onze Heer gaf Zijn 100% aan de God Almachtige om te wandelen in Zijn kracht.

Voor ons als Gods volk om te wandelen in Gods kracht en het overwinnen van de boze (satan) in de wereld, moeten we leren om onze 100% aan God Almachtig te geven. Dit is de enige manier waarop we de volheid van Gods genade aan het werk in ons leven kunnen ervaren.

En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis; en ze hun leven niet liefgehad tot in de dood.” Openbaring 12:11 NBG

De sleutel van de bovenstaande tekst is dat het niet hun leven was wat er toe deed, maar de taak die zij moesten volbrengen in het koninkrijk van God Almachtig.

Om de effectiviteit van Gods werkende genade in ons leven te ervaren, moeten we ervoor kiezen om 100% te gaan voor onze Heer Jezus Christus zonder iets terug te houden. Wanneer u alles geeft, zult u alles van Hem ontvangen.

Daarom zei onze Heer Jezus: “… neem uw kruis op en volg Mij.” En Hij zei ook: “Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het vinden.” Mattheüs 10:39 NBG

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,

Ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om mijn 100% te geven aan U, in alles wat ik doe, in de Naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen