Scroll Top

Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.” Lukas 4:27 HSV

Er waren veel zieken in Israël, maar het was een heiden die het Woord van de Heer in de mond van Zijn profeet geloofde.

Vaak willen we een verandering in onze situatie zien, maar brengen we zelfs het Woord onderwezen door onze eigen voorgangers niet in de praktijk. Het Woord van de Heer, Die de Geest van profetie is, is de getuigenis van Jezus Christus. Dus als we het Woord van de Heer uit de mond van de profeten niet geloven, wordt het moeilijk voor ons om voorspoedig te zijn of te ervaren hoe onze onmogelijke situatie mogelijk wordt in Jezus Christus machtige Naam.

De volgende morgen stonden zij vroeg op, en vertrokken naar de woestijn van Tekoa. Toen zij vertrokken, bleef Josafat staan en zei: Luister naar mij, Juda, en u, inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de HEERE, uw God, dan zult u standhouden. Vertrouw op Zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn.” 2 Kronieken 20:20 HSV

Het is tijd dat we de instructies in Gods Woord volgen opdat we een verandering in onze situatie ervaren.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij de instructies van woorden tot mij gesproken door Uw profeten te volgen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.