Want juist dan is er toekomst, en wordt je hoop niet afgesneden.” Spreuken 23:18 HSV

Onze tekst noemt twee worden die heel belangrijk zijn om een ommekeer te laten gebeuren of om onmogelijkheden mogelijk te maken. Het eerste woord is hoop en het tweede is verwachting. Om iets te verwachten moeten we erop hopen.

Welnu verwachting is gebaseerd op een gemaakte belofte van iemand aan een ander. Een vriend zei bijvoorbeeld tegen u: ik zal een auto voor u kopen. Dat is een belofte. Die belofte is gedaan om een verwachting in u aan te wakkeren. Hetzelfde geldt voor Gods Woord. We kunnen niet van God ontvangen zonder een verwachting. Deze verwachting is geboren uit Gods beloften voor ons leven.

Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.” 2 Korinthe 1:20 HSV

God Almachtig heeft al “ja” gezegd voor alles wat we ooit nodig zullen hebben in Christus. Jezus Christus heeft voldaan aan onze noden toen Hij de prijs voor ons betaalde op het kruis.

We moeten Gods beloften al vervuld zien in Jezus Christus en het de onze maken omdat we in Christus zijn. U kunt bijvoorbeeld een baan nodig hebben, dat kan uw nood zijn. Het Woord van God zegt:

Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.” Filippenzen 4:19 HSV

Claim uw baan in die belofte en ga erop uit om een baan te vinden. God Almachtig zal Zijn Woord ten goede maken in uw leven.

Want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit: als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten.” 2 Thessalonicenzen 3:10 HSV

Daarom moet u uitstappen nadat u uw nood heeft geclaimd en in die richting beginnen te handelen door lofprijzing en dankzeggen voor en na de manifestatie van de belofte in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor een ommekeer in mijn omstandigheden in Jezus Christus machtige Naam. Amen.