Maar omdat wij dezelfde Geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook.[Ps.116:10]”2 Korinthiërs 4:13

Om het onmogeljike mogelijk te zien worden moeten we leren te zeggen wat God onder de invloed van de Heilige Geest zegt en ook te handelen in de richting waar we gestuurd worden door Zijn Geest door Zijn Woord.

Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd:  Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed:  De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? [Ps. 27:1;118:6.] ” Hebreeën 13:5-6 HSV

Het is tijd dat we vrijmoedig zeggen!. Maar niemand kan vrijmoedig zeggen zonder tijd met God te besteden. Met andere woorden: onze woorden worden ondersteund met kracht wanneer we het belijden op basis van onze relatie met God. De kracht om dingen te veranderen gaat samen met relaties niet alleen door belijdenis.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om altijd het juiste te zeggen terwijl ik bouw op mijn relatie met U in Jezus Christus machtige Naam. Amen.