Scroll Top

daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet weghaasten. [Ps. 118:22; Matt 21:42; Han 4:11; Rom 9:33; Ef 2:20; 1 Pet 2:4-6]” Jesaja 28:16 HSV

Ware geloof in God is nooit gehaast. Een van de redenen waarom mensen geen verandering zien in hun situatie is wat ik bezorgheid noem. Bezorgheid is wat ervoor zorgt dat de meest mensen dingen haasten in hun leven. Sommige ontwikkelen paniekaanvallen omdat er niet wordt voldaan aan hun verwachtingen of omdat dingen niet op de geplande plaats vallen of omdat dingen niet in hun tijd gebeuren. Dus proberen ze vanuit eigen kracht dingen gehaast te laten gebeuren.

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;” Filippenzen 4:6 HSV

Wees stil en weet dat God altijd met ons is en aan onze zijde ongeacht de omstandigheden waarin we verkeren. Dus bezorgheid of haast is niet nodig. God Almachtig slaapt of sluimert nooit en Hij maakt altijd alles goed wat Hij beloofd heeft in Zijn Woord.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om niet bezorgd te zijn, maar om altijd U te geloven en te vertrouwen op Uw Woord en op U in Jezus Christus machtige Naam. Amen.