Scroll Top

“Ik ga op reis en ik neem mee…” De meeste van ons kennen wel dit spelletje uit onze kinderjaren. De vraag laat zien wat wij belangrijk vinden om mee te nemen als we op reis gaan. Elk persoon heeft andere ideeën over wat van huis moet worden meegenomen. Wie of wat neemt jij mee als je met vakantie gaat?

naamloos999

” Yes, You are The Lord Most High… Yes, You are The Lord Most High! “

Vanmorgen werd ik met dit lied in mijn geest wakker. Heerlijk in de vrede. Ontspannen. Zo zou ik eigenlijk wel elke dag wakker willen worden. Geen haast, de kids hebben vakantie, alles in de relaxmodus. Dit zijn wel de meest gevaarlijkste momenten voor je geestelijk leven. Je hebt namelijk nooit vakantie als het gaat om je geestelijk leven! Je kan daarin niet verslappen. We nemen geen vakantie van God!

Is vakantie nodig? Absoluut! Maar terwijl je mentaal en lichamelijk ontlaadt, dien je er wel voor te zorgen dat je geest dagelijks wordt gevoed! Sommige Christenen vinden het fijn om ook een break te nemen van de kerk. Waar in De Bijbel staat dit? Het is een mentaliteit die we meenemen uit de wereld in onze wandel met God. “Nu even niks aan mijn hoofd en dan kan ik helemaal tot rust komen…”

imagesR492P1R5

Vakantie is het moment om juist intiem met De Heere te zijn. Nu kan je eindelijk toekomen aan meer stille tijd in gebed en Bijbel lezen dan als je moet werken. God geeft je vrije tijd om inderdaad lichamelijk te ontspannen maar ook om je juist geestelijk toe te rusten. In rust en vertrouwen ligt je kracht (Jesaja 30:15)!

Vrije tijd vergt ook meer discipline. Terwijl de meeste mensen uitkijken naar hun vakantie, zie ik er als voorganger tegenop. Het is namelijk in de vakantieperiodes dat satan hard toeslaat. Voorbede is nodig meer dan ooit. Ik kan het mij niet veroorloven om niet te bidden. Neem bijvoorbeeld de kinderen en de jeugd. Ze sterven meestal in de zomer aan een vroegtijdige dood. Als het niet om verdrinking of een ongeluk gaat dan is het wel overmatig gebruik van alcohol of drugs. Het is in de zomer dat de jongeren los gaan en de vijand zoekt wie hij kan verslinden (Johannes 10:10). De feesten en festivals zijn niet om aan te slepen. En Christenen doen helaas hieraan mee onder het mom van ontspanning.

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil, en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.” Romeinen 12:2 NVB

Maar jullie moeten helemaal anders zijn, want jullie hebben Christus leren kennen! Want jullie hebben naar Hem geluisterd. Jullie hebben van Hem de waarheid leren kennen. Daarom moeten jullie je vroegere manier van leven afdanken, zoals je een stel oude kleren afdankt. Jullie oude manier van leven léék jullie wel gelukkig te maken, maar in werkelijkheid werden jullie erdoor bedrogen. Want uiteindelijk bracht het jullie alleen maar de dood. Maar nu kunnen jullie je leven veranderen door een nieuwe manier van denken. Dat nieuwe leven trek je aan, zoals je een stel nieuwe kleren aantrekt. God heeft nieuwe mensen van jullie gemaakt. Nieuwe mensen die op Hem lijken. Mensen die helemaal zijn vrijgesproken van schuld en die nu bij God horen. Stop daarom met het vertellen van leugens en spreek voortaan alleen de waarheid. Want wij horen bij elkaar en moeten dus niet tegen elkaar liegen. We zijn immers met elkaar de lichaamsdelen van één Lichaam.

Als je boos op iemand wordt, houd je boosheid dan niet vast, want dat is verkeerd. Zorg ervoor dat je vóór het eind van de dag je boosheid weer kwijt bent. Zo geef je de duivel geen kans. Als je een dief bent geweest, steel dan nu niet meer. Doe liever je best om met eerlijk werk je brood te verdienen. Dan kun je ook nog iets weggeven aan de arme mensen. Zeg geen grove dingen meer. Zeg liever iets goeds. Iets wat nuttig is en de andere mensen opbouwt. Dingen waar de mensen iets aan hebben. Maak de Heilige Geest niet verdrietig. Want Hij beschermt jullie en bewaart jullie tot de dag dat jullie helemaal bevrijd zullen worden. Doe alle bitterheid, boosheid en haat weg. Stop met schelden en vloeken. Ja, alle soorten slecht gedrag moeten jullie wegdoen. Wees vriendelijk en behulpzaam voor elkaar. Vergeef elkaar, net zoals God jullie in Christus heeft vergeven (passage uit Efeziërs 4:20‭-‬32 BB). En onthoud: Je bent nu geheel anders!