En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.” Mattheüs 9:35-36 HSV

De Bijbel zegt dat Jezus Christus onze Heer bewogen was met ontferming. De enige reden waarom velen geen persoonlijke Evangelisatie meer doen is omdat ze niet bewogen zijn met compassie voor deze verloren wereld. De vraag is wat is compassie? Het wordt gedefinieerd als een diepe bewustzijn van iemand lijden vergezeld met de wens of gevoel om het te verlichten. Niemand kan werkelijk een verschil maken in het leven door wat ze doen zonder er compassie voor te hebben. Zonder compassie zullen we geen resultaten boeken. De andere dag, herinnerden de discipelen van Jezus zich een profetie in de Bijbel die zegt dat de ijver van uw huis mij aan het opeten is.

En Hij zei tegen hen die de duiven verkochten: Neem deze dingen vanhier weg, maar niet het huis van Mijn Vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is: De passie voor Uw huis heeft mij verslonden.” Johannes 2:16-17 HSV Aan Zijn groeiende en vredevolle bewind zal nooit een einde komen. Vanaf de troon van Zijn vader David zal Hij met volmaakte eerlijkheid en rechtvaardigheid regeren. En dit alles zal gebeuren omdat de brandende liefde van de Here van de hemelse legers zich heet voorgenomen dit te doen!” Jesaja 9:6 HTB

De reden waarom Jezus Christus onze Heer Zijn taak op aarde volbracht, of succesvol was in Zijn bediening op aarde, is omdat Hij bewogen was en nog steeds is door de geest van compassie. We hebben dit allemaal in ons als kinderen van de allerhoogste God. De reden dat we het niet zien in onze wandel met God is omdat we het meestal alleen verheerlijken wanneer dingen ons persoonlijk aangaan. Maar God Almachtig wil dat we dit grote geschenk uitoefenen terwijl we Evangeliseren.

Velen hebben compassie nodig. Dat wil zeggen mensen die toegewijd zijn aan hun liefde om anderen te helpen. Met andere woorden u houdt ervan om dat te doen en u bent toegewijd om het te doen. U doet het niet omdat u ertoe gedwongen bent, maar uw beweegreden hiervoor is Liefde in Jezus Christus machtige naam.

Laat de geest van compassie over uw dag heersen terwijl u uitreikt naar naasten in Jezus Christus machtige naam.

Laten we samen bidden: 

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Ik bekeer mij in Jezus machtige naam als ik mij altijd gedwongen voelde om te prediken. Ik bid vandaag dat de geest van compassie regeert over mij terwijl ik mijn taak van de grote opdracht uitdraag in Jezus Christus machtige naam. Amen.