Scroll Top

En Samuel zei: Wat hebt u gedaan? Toen zei Saul: Omdat ik zag dag het volk zich begon te verspreiden, bij mij vandaan, en omdat u niet op de vastgestelde tijd kwam, en de Filistijnen in Machmas verzameld zijn.” 1 Samuel 13:11 HSV (Lees a.u.b. 1 Samuel 13:5-14).

Veel mensen hebben last van angstaanvallen omdat ze vrezen voor de uitkomst van de situatie waarmee ze nu te maken hebben in hun leven. Het menselijke onvermogen om erachter te komen wat de toekomst voor hen in petto heeft, geeft geboorte aan de angst waarmee ze nu geconfronteerd worden.

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en onbezonnenheid.” 2 Timotheüs 1:7 HSV

Saul als koning was afgewezen door God vanwege zijn vrees. De wortel van vrees is de geest van angst. Saul maakte zich veel zorgen en zijn zorgen duwde hem ertoe te doen wat hij niet moest doen. Saul werd afgewezen om een koning te zijn en zijn familie verloor hun zegening vanwege zijn vrees.

De Bijbel zegt dat God een tafel voor ons heeft gereedgemaakt voor de ogen van onze vijanden. Dit zijn beproevingen, uitdagingen en alle andere dingen, welke de vijand gebruikt om angst te zaaien bij mensen. Bijvoorbeeld terroristische aanvallen.

U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders… “ Psalmen 23:5 HSV

Die tafel is Gods Woord. Hij wil dat wij ons richten op Zijn Woord en ons eraan vasthouden. In plaats van dat we ons richten op hoe we ons voelen of op de druk om ons heen.

Saul verloor zijn troon en zegeningen omdat hij zich niet vasthield aan Gods instructies (Gods Woord). Hij liet toe dat vrees hem beheerste.

U wilt Saul niet zijn. Geef uw vrees aan God en weet dat God het laatste woord heeft…

Zie, de Bewaarder van Israel zal niet sluimeren of slapen.” Psalmen 121:4 HSV (Mediteer op deze tekst).

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader,
Ik dank U voor Uw Woord. Ik bind de geest van angst en zet onbezonnenheid vrij. Ik dank U Heer dat mijn toekomst veiliggesteld is in U in de naam van Jezus Christus onze Heer, Amen.