Wat ik altijd heb gevreesd, is nu gebeurd. Ik vind geen vrede en geen stilte. Ik heb geen rust, alleen ellende.” Job 3:25-26 HTB

Hier zien we het leven van een rechtvaardige man die onder een duivelse aanval kwam als een resultaat van waarvoor hij bang was.

Job werd gevangen genomen door zijn eigen woorden. En de bescherming over zijn leven werd weggenomen. (Lees Job 3)

Wanneer u angstaanvallen krijgt, dan weet satan dat u beschermd wordt door God. Satan weet ook dat de enige manier waarop hij u kan verslaan is wanneer u uw mond opendoet en het tegenovergestelde zegt van Gods Woord voor uw leven.

ben je verstrikt in de woorden van je eigen mond, ben je in de woorden van je eigen mond gevangen.” Spreuken 6:2 HSV

Dus Jobs eigen mond zette hem gevangen en zijn angsten geschiedden omdat hij overeenstemde met zijn vrees. Job maakte hetgeen om hem heen gebeurde heel groot, groter dan de grootheid van God. Dus zijn angst geschiedde.

Welnu in Jeremia 39:15-18, leest u deze a.u.b. en om precies te zijn vers 17 en 18, zien we hoe de angst voor Ebed-Melech niet geschiedde omdat hij God vertrouwde ten tijde van beproevingen.

Op een dag zal Ik u echter redden, zegt de Heere, en u zult niet in de hand van de mannen gegeven worden voor wie u met schrik bevangen bent. Voorzeker, Ik zal u beslist bevrijden. U zult niet vallen door het zwaard en u zult uw leven tot buit hebben, omdat u op Mij hebt vertrouwd, spreekt de Heere.” Jeremia 39:17:18

Dus geef uw vrees aan God en vertrouw op Hem. Want uw vrees zal niet geschieden in de naam van Jezus Christus onze Heer. GEEN REDEN TOT PANIEK.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader,
Ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij laat weten dat mijn angst niet zal geschieden zolang ik op U vertrouw in de naam van Jezus Christus onze Heer, Amen.