De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten, en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: Ach mijn heer! Wat moeten we doen? Hij zei: Weest niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa.” 2 Koningen 6:15-17 HSV.

Deze bovenstaande tekst vertelt over de dienaar van Elisa. Hij werd enorm aangevallen door angsten door wat hij met zijn ogen kon zien. Hij was bang en angstig. Deze dienaar was lange tijd met Elisa geweest en had ook al vele wonderen zien gebeuren. Toch had hij angst.  

Vele wedergeboren Christenen gedragen zich ook zo tijdens hun beproevingen. Ze vergeten gemakkelijk wat God voor hen heeft gedaan en richten zich op wat de vijand probeert te doen. Ze vergeten dat God Almachtig nooit verandert. Als Hij gisteren in uw noden kon voorzien, dan kan Hij dit vandaag ook doet. Want Hij is hetzelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig.

Vrees zorgt ervoor dat mensen hun ogen van God Almachtig afwenden en deze richten op hun probleem. Dat is de truc van satan. Kies ervoor om uw ogen te richten op uw Maker, God Almachtig en niet op uw uitdagingen (Lees a.u.b. 2 Koningen 6:13-18).   

God Almachtig is te midden van elke test en beproeving die op ons afkomt. Laat vrees niet over u heersen. Weet zeker dat God Almachtig altijd daar is, te midden van al uw angsten, om u te bevrijden en u een getuigenis te geven. Wees niet bevreesd!

Wees niet bevreesd, want ik ben met u, wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.” Jesaja 41:10 HSV

Ik zeg: Wees niet bevreesd in de naam van Jezus Christus onze Heer.

Zie, de Bewaarder van Israel zal niet sluimeren of slapen.” Psalmen 121:4 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader,

Ik dank U voor Uw Woord. Ik weiger om angstig te zijn. Maar ik geef (noem het bij naam) over aan U in de naam van Jezus Christus onze Heer. Ik dank U dat U mij helpt, volledig wetende dat U altijd bij mij bent in de machtige naam van Jezus Christus onze Heer, Amen.