Scroll Top

Daar riepen zij: De Farao, de koning van Egypte, is een grootspreker;” Jeremia 46:17 HSV

Thuisgekomen roepen ze: “Farao is een opschepper,” 46:17 HTB

Dit is het verhaal van de sterkste natie uit die tijd, die andere naties bedreigden en hen tot slaven maakten. Naties waren doodsbang voor Egypte met Farao als hun koning. Ze waren vervuld met angst door zijn bedreigingen.

Dat doet vrees met mensen onder invloed. Maar de Heer God Almachtig zei in de bovenstaande tekst: Farao, dat wil zeggen uw angst, is een opschepper. Met andere woorden het heeft geen betekenis. Dus geef er niet aan over. (Lees a.u.b. Jeremia 46:1-17).

Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden.” 1 Peter 5:8 HTB

De Bijbel zegt dat satan als een brullende leeuw is. De Bijbel zegt niet dat hij een brullende leeuw is. Dus de satan die u aanvalt met angst is een herriemaker. Satan is gewoon een opschepper.

Sla zijn aanvallen af door vast op de Heere te vertrouwen. Het is een hele troost te weten dat de christenen over de hele wereld hetzelfde moeten doormaken.” 1 Peter 5:9 HTB

De Bijbel zegt niet dat we moeten toegeven aan satan’s leugens of zijn suggesties. Nee, de Bijbel zegt dat we standvastig moeten zijn tegen zijn listen. Onthoud vandaag dat angst een opschepper is. Weiger het in Jezus Naam, en de schrijver van angst, satan zelf, zal van u vlieden. Onthoud dat angst een opschepper is zonder kracht in de naam van Jezus Christus onze Heer.     

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader,

Ik dank U voor Uw Woord. Dank u dat u mij laat weten dat een angstaanval een opschepper is in Jezus Christus machtige naam. Ik kies ervoor om er niet aan toe te geven, maar ik weerleg en bestraf elke angstaanval tegen mijn leven in Jezus Christus machtige naam, Amen.

Comments (1)

[…] Don’t Panic, Jesus Is Alive!… Vandaag Geen paniek, Jezus leeft! Angst… Vandaag […]

Comments are closed.