Scroll Top

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,  tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de  hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad,  en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede*. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid  en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u  bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.” Efeziërs 6:11-18 HSV
(*De AMP vertaling maakt een referentie naar Jesaja 52:7)

 

Het is tijd om een aanvallende positie in te nemen tegen de aanvallen van de duivel in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om strijdlustig te zijn tegen satanische aanvallen jegens mij in Jezus Christus machtige Naam, Amen.