De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God,  tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. 2 Korinthiërs 10:4-5 HSV

Veel mensen zijn zich ervan bewust dat satan aanvalt, maar zij zijn niet op de hoogte van waar hij (satan) aanvalt.

Het antwoord op deze grote vraag is simpel. Wanneer satan ons aanvalt, doet hij dat op de plek waar wij het meest kwetsbaar zijn en dat is waar wij God geloven. Ook al weet hij dat hij geen recht heeft om dat terrein te betreden, probeert hij er alsnog voor te zorgen dat wij zijn leugens accepteren en een compromis te sluiten met Gods Woord. Zodat wij onafhankelijk van Gods Woord gaan denken en handelen in ons leven.

En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is: in wie het Woord gezaaid wordt, en als zij het gehoord hebben, komt de satan meteen en neemt het Woord weg dat in hun hart gezaaid was.” Markus 4:15 HSV

Sterker nog, het is niet genoeg om de gedachten te verwerpen, wanneer de Bijbel zegt: weersta de duivel en hij zal van u wegvluchten. Dit is geen positief denken taak, of een Bijbel memoriseer taak of verstandstaak. Dit heeft te maken met totale overgave aan God en dan Gods eigen wapen tegen satan gebruiken, niet die van ons (onze methodes), om zijn aanval in ons leven te verslaan.

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.” Efeziërs 6:11 HSV

Dus we moeten leren niet passief vanuit binnenin te zijn en gewillig te zijn om ons altijd aan God over te geven, om satan te kunnen verslaan.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om altijd alert te zijn op de gedachten die ik binnenin mij toelaat in Jezus Christus machtige Naam, Amen.