De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God,  tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.” 2 Korinthiërs 10:4-5 HSV

In dit uur waarin wij leven, kunnen wij het ons niet veroorloven om passief te zijn in ons hart en denken. De wijze waarop de duivel toegang in onze harten en denken heeft, is door middel van gedachten. Vele zijn bezorgd en bang door alle dingen die nu in de wereld gebeuren.

Daarom hebben wij de opdracht van de Heer gekregen om gedachten gevangen te nemen door de kracht van de Heilige Geest die binnenin ons is in Jezus Christus machtige Naam.

Vang voor ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden te gronde richten, nu onze wijngaarden bloeien.” Hooglied 2:15 HSV

Kleine kwade gedachten die wij toestaan in ons leven, openen de deur voor satanische aanvallen. Het is tijd om een aanvallende positie tegen satan in te nemen en verwerp deze kwade gedachten voordat zij veranderen in een crisis in Jezus Christus machtige Naam. Geef de duivel geen ruimte in uw verstandsleven. Verwerp zijn gedachten op het moment dat u deze aanvoelt. Weiger om de leugens van satan te accepteren in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik verwerp satanische gedachten tegen mijn hart en verstand zelfs wanneer ik mijn innerlijke persoon overgeef onder de invloed van de Heilige Geest in Jezus Christus machtige Naam, Amen.