Onderwerp u dan aan God.  Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.” Jakobus 4:7 HSV

Dit is geen vorm van mentale weerstand of positief denken weerstand of alleen het uitspreken van het Woord. Dat is niet waar de Bijbel het hier over heeft.

Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent.” 2 Korinthiërs 13:5 HSV

De duivel is niet bang voor u, maar hij is wel bang voor Degene die in u woont. Daarom moet u uzelf volledig overgeven aan de Grotere in u, zonder te twijfelen. Totdat dat gebeurt handelt u alleen maar mentaal. De Heilige Geest in ons is Degene die ons helpt om weerstand te bieden tegen satan, wanneer wij Hem vertrouwen en ons volledig aan Hem overgeven zonder enige twijfel. Houdt niets voor uzelf wanneer u uzelf overgeeft.

Wees nuchter en waakzaam;  want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders  in de wereld opgelegd wordt.” 1 Petrus 5:8-9 HSV

Dit is hoe u weerstand biedt tegen de duivel en ervoor zorgt dat hij van u wegvlucht.
De Bijbel zegt: bied weerstand in het geloof en zorg ervoor dat u in geloof staat. Dat is niet 50% overgeven en God met wat twijfels geloven. Maar dat is 100% geloven en overgeven aan God Almachtig zonder enige vorm van twijfel. Dat zorgt ervoor dat de duivel van u zal wegvluchten in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij zodat ik mezelf volledig aan U toevertrouw zonder iets achter te houden, als ik weerstand biedt tegen de vijand. Satan, ik weersta je in de kracht van God Almachtig in mij in Jezus Christus machtige Naam, Amen.